...

Mėnulio kalendorius

Mėnulio kalendorius

Kaip spręsti kvadratines lygtys – Diskriminantas
Kaljano Tabako “Al Fakher” TOP 10 Skonių
Kaip pasidaryti plaukų laką namuose
Modernizuojame tradicijas! Ar žinai kokios yra naujos vestuvių tradicijos Lietuvoje?
Kada leidžiasi saulė?

Mėnulio kalendorius kai kuriems žmonėms, kurie daug domisi astrologija yra svarbesnis net už mums visiems įprastą kalendorių. Mėnulio kalendorius (dar kitaip yra vadinamas mėnulio fazių kalendoriumi) yra mums įprasto, grigališkojo saulės kalendoriaus alternatyva. Tai kalendorius, besiremiantis Mėnulio apsisukimo apie Žemę reguliarumu. Šio kalendoriaus mėnuo prasideda su kiekvienu Jaunu mėnuliu ir trunka maždaug 29 dienas. Pagal šį kalendorių žmonės planuoja įvairius darbus ir kasdienius užsiėmimus, todėl ir šioje svetainėje rasite įvairių patarimų apie palankias ir nepalankias mėnulio dienas.
Jau nuo pat senovės žmonėms žinoma, kad Mėnulis veikia mus supanti pasaulį – gamtą, žmogų ir orus. Kartais net mėgstame juokauti: jei mėnulio veikiami vandenynai patvinsta ar atslūgsta, tai kaip gali mėnulis neveikti žmogaus, kai didžiąja dalimi mūsų kūnai sudaryti būtent iš vandens. Nuo seno būtent pagal mėnulį bei jo fazes buvo sprendžiama, kada geriausia pradėti darbus, sėti ir pjauti, kada kokius maginius ritualus atlikti. Pagal mėnulio kalendorių buvo numatomos svarbiausių švenčių datos (Pvz. Velykos). Jaunatis buvo skirta naujų darbų pradžiai, ritualams, kurie gausina turtus, padeda surasti naujus ryšius, užmegzti santykius, o štai delčia labiau tinka apsivalymo ritualams bei juodajai magijai. Mėnulio kalendoriaus dėka Jūs sužinosite rekomendacijas kiekvienai mėnulio parai ir kalendoriaus dienai, o taip pat galėsite giliau suprasti ir pajausti savo nuotaiką bei emocinę būseną. Besigilindami į Mėnulio kalendoriaus paras, bei sekdami tendencijas pamatysite kada mėnulis veikia nepalankiai, turėsite galimybę išvengti nemalonių įvykių ar situacijų.

Mėnulis. Magiškas dangaus šviesulys. Keliautojų kelrodis, poetų įkvėpėjas, sąmonės užtemdytojas… Nuo žilos senovės žmonės stebėjo nakties šviesulio kelionę dangumi ir jo skaistaus veido mainymąsį. Senovės astrologai Mėnulį siejo su motinomis, kūnu ir vaikyste. Mėnulis jiems buvo moteriškas (!) Saulės atitikmuo. Jo organai – skrandis ir gimda, metalas – sidabras. Mėnulis valdo Vėžio ženklą – teigė jie. Krikščionis Mėnulis tapo mergelės Marijos ženklu (prisiminkite Aušros vartų paveikslą), vėliau į Mėnulio ženklą pradėjo pretenduoti ir islamas. Šiom dienom Žemės palydovo galia pasikliauja netgi daugelis tų, kurie skeptiškai žiūri į astrologiją. Tebėra plačiai paplitusi nuomonė, kad Mėnulis turįs įtakos naujagimio lyčiai ir moters ciklui, pilnaties metu esą daugiau gimstama ir įvykdoma daugiau nusikaltimų. Prietaringesni, atsižvelgdami į Mėnulį, sodina agurkus, ir tik jaunaties metu kerpa plaukus, perka akcijas prieš pilnatį.

Artimiausias mūsų kaimynas visatoje, be abejo, daro įtaką žemiškiems procesams. Saulės ir Mėnulio padėtys pasikartoja kas 18.6 metų (šis vadinamasis saro periodas buvo žinomas dar senovės babiloniečiams). Šiuo periodu kartojasi kai kurie meteorologiniai reiškiniai, kinta gyvūnų populiacijos. Teigiama, kad panašūs ciklai aptikti ir ekonomikos reiškiniuose. Gyvūnijos pasaulyje esama ir daugiau ištirtų pavyzdžių (tačiau netiesa, kad vilkai kaukia mėnesienoje, — jie šiaip ar taip kaukia, tik giedromis, Mėnulio apšviestomis naktimis, tai geriau girdima). Afrikoje moterys išneša parodyti kūdikius jaunam Mėnuliui. Vokiečiai didelius darbus pradėdavo taip pat per jaunatį. Kol Mėnulis didėja, žmonės linksta imtis verslo, kelti vestuves. Brazilijoje medkirčiai medžius labiau linkę versti per pilnatį – geriau išdžius. Azijoje jaunam Mėnuliui stojus indai būdavo pripilami vandens, kuris, Mėnuliui augant, įgyja naudingų savybių. Himalajuose net maistas ant stogų būdavo užkeliamas. Graikai manė, kad Mėnulis sukelia epilepsiją. Lunatizmo idėja gyva ir dabar, nors tam nėra jokio pagrindo. Taigi Mėnulis neturi tokios mistinės galios, kokią jam dažnai priskiriama. Vienas argumentų— palyginimas su jūros potvyniais ir atoslūgiais, atseit žmoguje vyksta mini potvyniai ir mini atoslūgiai, Tačiau galia, kuria Mėnulis veikia žmogaus kūną, yra be galo silpna: Žemė traukia žmogų 3,5 milijono kartų stipriau. Dėl to Mėnuo žmones veikia labiau psichologiškai ir romantiškai nei fiziškai. Kas tiki Mėnulio galia, yra jautresnis neįprastiems dalykams — tikėjimas Mėnuliu daro įtaką elgesiui ir valdo suvokimą („šiandien pilnatis — pažiūrėsime, kas nutiks?“). Čia dažniausiai galėtų būti „paties išpildomos pranašystės“: kas tris kartus blogai miega prie pilnaties (sutapimas), lauks įtakos ir ateityje tai darys dažniau.

Taip pat skaitykite: Kada palanku kirpti plaukus

Lietuvių medikas Aidanas Preikšaitis 2007 m. atliko mokslinį tyrimą, siekdamas išsiaiškinti ar kalbos apie neigiamą mėnulio įtaka turi realų pagrindą. Kadangi manoma, jog pilnaties metu padaugėja traumų, psichozių, įvairių lėtinių ligų komplikacijų ir pan., jis išanalizavo 2422 galvos traumas patyrusių pacientų, kurie 2004-2005 m. kreipėsi į Vilniaus greitosios pagalbos ligoninę, duomenis. Nustatyta, kad Mėnulio fazės galvos traumos dažnio nelemia, nors pastebėta, kad nukentėjusieji atvyksta sunkesnės neurologinės būklės negu per kitas Mėnulio fazes. Nepastebėta ir su autoįvykiais susijusių galvos sužalojimų kitimų. Net atvirkščiai – pilnaties metu dėl geresnio apšvietimo įvyksta mažiau avarijų, mažiau nukenčia pėstieji.

Tiesa, senovės lietuviai Mėnulio galią gerbė. Žmonės daugybę amžių su saulės šviesa gulėsi ir kėlėsi. Mėnulis, ypač pilnatis, buvo papildomas šviesos šaltinis, kuris leido prailginti paros laiką. Todėl pagal mėnulio ritmus ir atspindimos šviesos kiekį susiformavo ne tik gyvybės bioritmas, bet ir savotiška, daugumą gyvenimo sričių apimanti, kultūra. Senolių išmintis teigia, kad pats palankiausias gyvybei metas, kai Mėnulis pilnėja. Gyvybės aktyvumas ima mažėti, kai Mėnulis pasiekia pačią pilnatį, pradeda dilti ir atspindi mažiau šviesos. Pilnėjantis Mėnulis vadinamas augiu, nuo žodžio augti. Dylantis – dilsiu, nuo žodžio dilti. Laiką, kai Mėnulis pasiekdavo pilnatį ir pradėdavo dilti, žmonės dažnai vadindavo padaužų laiku. Toks vardas kilo nuo to, kad dangaus šviesulys palaipsniui prarasdavo vis didesnę savo dalį, kuri atrodydavo tarsi nudaužta. Tautosaka byloja, kad Mėnulio dalį numušdavo supykusi saulė, už tai, kad šis slapta pasimylėdavo su Aušrine žvaigžde. Dilimas blogu ženklu laikytas ir dėl to, kad dyla pilnatvė. Pačiu blogiausiu metu mėnulio cikluose laikomi maksimumai, tai trys dienos, kai mėnulio visai nesimato ir laikas, kai danguje vienu metu matyti ir saulė, ir mėnulis.

Mėnulio kalendoriuje mėnuo – laikas nuo jaunaties iki jaunaties. Mėnulio mėnuo dalinasi į 30 dalių, kurios vadinasi mėnulio paromis. Mėnulio paros trukmė nėra pastovi, retai kuri trunka 24 mums įprastas paros valandas (todėl mėnulio paros nesutampa su Saulės paromis: mėnulio para prasideda mėnuliui patekėjus ir baigiasi jam nusileidus), o kai kurios mėnulio paros tęsiasi vos kelias minutes arba iš viso (pvz. retai pasitaiko, kad mėnulio mėnuo turėtų visas 30 dienų) “prapuola”.  Pirma mėnulio para prasideda stojus jaunačiai. Per paskutinę, trisdešimtą mėnulio parą mėnulio mėnuo baigiasi.

Menulio kalendorius 2019

Menulio kalendorius 2019

Mėnulio kalendoriuje rasite galbūt iki šiol negirdėtus ir nenaudotus mėnulio fazių pavadinimus, jei dar nelabai domėjotės astrologija. Pabandysime paaiškinti, kodėl jie reikalingi. Pvz.: finansinei sėkmei pritraukti geriausiai tiktų jaunaties, priešpilnio ir pilnaties mėnulio fazės. Esame įpratę, kad mėnulio fazė tęsiasi savaitę, tačiau tai nevisai tiesa, jei norėtume būti įpatingai tikslus, kas yra būtina magijos praktikoje. Pradėkime nuo to, kad mėnulio pilnatis, kai mėnulio diskas matomas 100% tęsiasi tik vieną naktį, o tiksliau apie pora valandų, todėl visas laikas iki 100% pilnaties negali būti laikomas pilnatimi, taip pat kaip laikas po 100% pilnaties jau turėtų būti laikomas dylančiu mėnuliu. Lygiai taip pat nutinka ir su mėnulio jaunatimi. Tikrąja mėnulio jaunatimi galėtų būti laikoma vos pirmoji mėnulio para, o mes esame įpratę, kad mėnulio fazės tęsiasi visą savaitę. Anglakalbėse šalyse vyrauja, mano nuomone, teisingesnis mėnulio fazių skirstymas, anglų kalboje sutiksime net aštuonias mėnulio fazes: Full Moon (pilnatis) ir New Moon (jaunatis) bei First Quarter (priešpilnis) ir Last Quarter (delčia) tęsis tik po vieną naktį, o naktys tarp jų (mėnulio fazės, kurios tęsiasi maždaug savaitę) vadinamos Waxing Crescent, Waxing Gibbous, Wanning Crescent ir Wanning Gibbous – jos tiksliausiai ir atitiktų jau mums visiems suprantamus mėnulio fazių pavadinimus.

Mėnulio dienų kalendorius išsamiai.

menulio fazes

Mėnulio fazės

Jaunatis

 

Simboliai: Artemidė – skaisti mergelė, medžioklės ir Mėnulio deivė. 
Stichija – žemė. Spalva – žalia.

 

 

Priešpilnis

Simboliai: Selenė – Mėnulio šviesos įsikūnijimas ir deivė Temidė. 

Stichija – vanduo. Spalva – mėlyna.

 

 

Pilnatis

Simboliai: Dionė, graikų mitologijoje deivė – Urano duktė. 

Stichija – oras. Spalva – geltona.

 

 

Taip pat skaitykite: Rytojaus horoskopas

Delčia

Simboliai: Gorgonė, graikų mitologijoje moteris-pabaisa, nors ir nepaprastai graži. Eridė, kančių ir darbo deivė. 

Stichija – ugnis. Spalva – raudona.

 

Menulio faziu itaka sveikatai

Taip pat skaitykite    Laimos sapnininkas

Mėnulio fazių įtaka sveikatai

Jaunatis. Per jaunatį pagreitėja žmogaus organizmo medžiagų apykaita, todėl jaunatis puikiai tinka organizmui valyti, pradėti laikytis dietos (norint atsikratyti antsvorio). Per jaunatį taip pat tinka atsikratyti žalingų įpročių – rūkymo, alkoholio, narkotikų. Viskas, ką žmogus pradės per jaunatį, gerai seksis.
Priešpilnis. Šiuo laikotarpiu mūsų organizmo ląstelės intensyviai kaupia viską, kuo jas aprūpina kraujas. Itin veiksmingas vartojamų vitaminų, kitų preparatų poveikis. Priešpilnis – tinkamiausias metas kirpti plaukus, mat šiomis dienomis nukirpti plaukai greitai auga, būna sveikesni, jų galiukai neskilinėja. Priešpilnio dienomis patartina valgyti mažiau kaloringus produktus, nes organizmas pasisavina viską, ką jam šiuo metu duodi. Dietos laikytis beprasmiška, nes organizmui dabar reikia riebalų atsargų.
Pilnatis. Ši mėnulio fazė turi įtakos žmogaus psichikai ir sveikatai. Per pilnatį žmonės dažniausiai būna neramūs, agresyvūs. Šiuo metu užfiksuojama daugiausia savižudybių, nusikaltimų. Ne veltui nuo senų laikų buvo tikima, kad per pilnatį žmonės virsta vilkais, suaktyvėja vampyrai. Pilnatis – netinkamas metas persodinti augalus, skiepyti medžius. Šiuo metu sunkiau gyja žaizdos, tad jei įmanoma, reikėtų neplanuoti chirurginių operacijų. Tačiau per pilnatį patartina laikytis dietos. Šiuo metu nepatartina raugti kopūstų – jie bus minkšti ir rūgštūs.
Delčia. Šis metas puikiai tinka iš organizmo šalinti šlakus, valyti veidą, visą kūno odą. Šiuo metu nerekomenduojama kirpti plaukų, nes jie po to sunkiai auga, būna plonesni. Tačiau būtent dėl to delčia – puikus metas depiliacijai. Tokiu metu žmogus ne taip stipriai reaguoja į skausmą, tad delčia tinkamas metas chirurginėm operacijoms daryti, ypač lankytis pas stomatologus. Delčios dienos tinka laikytis dietos. Vertėtų vengti fizinės perkrovos, stresų. Šis metas puikiai tinka didelėms permainoms – pakeisti darbą, gyvenamąją vietą, o gal ir netinkamą gyvenimo partnerį.
5.0
OVERALL SCORE
Mėnulio kalendorius
3 user votes x 5.0
Neradai ko ieškojai?

KOMENTARAI

WORDPRESS: 0
DISQUS: