Kokios sritys sudaro „Horizon Europe” paramą?

Kokios sritys sudaro „Horizon Europe” paramą?

Kaip teisingai grybauti
Kaip išsirinkti sužadėtuvių žiedą?
Idėjos, kaip praleisti Šv. Kalėdas bei Naujuosius metus
Parduotuvių darbo laikas per šventes 2023 metais
Kaip greitai įsteigti įmonę, neturint žinių ir patirties?

Horizon Europe programa, dar kitaip vadinama Europos horizontu, yra ES investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas programa. Kitaip tariant, tai yra investicijos į mūsų geresnę ateitį. Iš esmės, ši programa apima keletą sričių, kurias užsibrėžta tobulinti. Dalis biudžeto yra skiriama kovai su klimato kaita, kita dalis skiriama pagalbai, siekiant darnaus vystymosi tikslų ir kita dalis skiriama konkurencingumo didinimui bei ekonomikos augimo skatinimui. Todėl turintys ambicingų idėjų, programoje gali dalyvauti Europos Sąjunga ir asocijuotųjų šalių juridiniai asmenys. Norintys, gali kreiptis į tokias įmones kaip es-pro.lt, kurie padės jums teikti paraišką ir administruoti projektą įgyvendinimo metu. Todėl tokiu būdu galėsite būti tikri, jog projektas bus administruojamas tinkamai.

 

Horizon Europe programos sritys apima kovą su klimato kaita, ES konkurencingumo didinimą ir augimo skatinimą, JT darnaus vystymosi tikslų siekimą, žinių bazės kūrimą ir technologijas bei jų sklaidos gerinimą. Taip pat apima naujų darbo vietų kūrimą, mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikio stiprinimą formuojant, remiant ir įgyvendinant ES politiką, kartu sprendžiant pasaulinius uždavinius bei kitas sritis.

 

Šios programos tikslas, jog Europa savo ateitį formuotų pasitelkiant mokslinius tyrimus bei inovacijas. Moksliniai tyrimai ir inovacijos turėtų būti orientuotos į ekologines, socialines ir ekonomines permainas bei orientuotos į su jomis susijusius visuomenei svarbius uždavinius. Tampa svarbu išnaudoti mokslo pranašumus, kuriant naudingas inovacijas. Taip pat spręsti aktualius kasdieninius klausimus, tokius kaip kova su vėžiu, tarša, vandenynai ir jų būklė, įgūdžių ugdymas bei kita.

 

Didelis dėmesys taip pat teikiamas prisitaikymui prie klimato kaitos, švariems vandenynams, jūroms bei vidaus vandenims, dirvožemio būklei bei maisto produktams, poveikį klimatui mažinantiems sprendimams ir pažangiems miestams. Taip pat dėmesys teikiamas ir tokioms sritims, kaip sveikatos srities inovacijoms, skaitmeninėms bei bazinėms technologijoms, netaršiam susisiekimui, vandeniliui ir tvariam energijos kaupimui, aviacijai ir geležinkeliams, metrologijai ir kitoms.

 

Todėl Horizon Europe programos dėka, galima kurti inovacijas, galinčias tobulinti įvairias aktualias ES sritis ir taip prisidėti prie geresnės ateities mums bei mūsų kartoms.

Neradai ko ieškojai?

KOMENTARAI

WORDPRESS: 0
DISQUS: