Kaip rašyti referatą?

Kaip rašyti referatą?

Kaip persiųsti didelius failus internetu – Wetransfer
Kaip pasikeisti MAC adresą
Kaip sukurti sėkmingą Google Adwords kampaniją?
Gmail kaip atidėti laiškų siuntimą
Ekrane matomo vaizdo įrašymas Windows 10 vartotojams

Referatas pats savaime nėra laikomas sudėtingu rašto darbu, tačiau jis, lyginant su savo verte, yra labai imlus laikui. Daugelis moksleivių ir studentų nesupranta referatų rašymo prasmės, tačiau referatas turi vieną aiškų tikslą: praplėsti žinias jau esančiomis žiniomis. Referatas neskatina spręsti problemas, ieškoti jų sprendimo alternatyvų, todėl referatui išvados – nėra esminė dalis. Netgi nebūtina. Tačiau kaip priemonė greitai suteikti daug plačių žinių – ji tinkama. Svarbiausias referato tikslas yra išmokti sisteminti žinias.

 

Paprastai rferato apimtis nėra didelė. Neretai referatui užtenka ir 10 ar 20 puslapių, o kartais net ir dar mažiau. Tiesa, dėl šių savybių neretai kyla ne tik klausimas kaip rašyti referatą, bet ir kokia šio darbo prasmė.

Referato rašymas mokykloje skatina moksleivius mokytis atrasti tinkamą informaciją, ją pritaikyti tam tikrai temai, panaudoti ir suprasti. Tai gana greitas informacijos sužinojimo būdas, todėl puikiai tinka mokytis suprasti tai, kas neturi būti itin kruopščiai ir smulkiai išnagrinėta. Studentams ši rašto darbo priemonė yra naudinga taip pat kaip ir moksleiviams – greitam, savarankiškam informacijos sužinojimui bei kaip puiki praktinė priemonė mokantis rengti įvairius rašto darbus. Tad negalima sakyti, kad referatai yra betiksliai. Taigi, kuomet aiški jų paskirtis, reikia sužinoti kaip rašyti referatą, kuris būtų geras, įtiktų vertintojui ir suteiktų naudos rašančiajam.

Tinkamas referatas turi atitikti įprastą referato struktūrą, tačiau tuo pat metu reikėtų ir paisyti švietimo įstaigos, kurioje mokomasi, reikalavimų. Kartais pasitaiko ir taip, kad švietimo įstaiga turi nusistačiusi savitų reikalavimų, tačiau dažniausiai tesiskiria titulinio lapo struktūra. Nepaisant visų skirtumų tituliniame lape turi būti pateikiama įstaigos, kurioje rašomas referatas, pavadinimas, taip pat, pačio rašto darbo pavadinimas (tema), nurodoma, kas darbą parašė bei tikrino ar jam vadovavo. Be visa to, apačioje būtina nurodyti ir miestą bei rašymo metus. Jei referatas rašomas besikeičiant metams, pavyzdžiui, gruodžio – sausio mėnesiais, nurodyti reikėtų vėlesnius metus.

Po titulinio iš karto sutinkamas turinys, tačiau jį reikėtų rašyti vėliausiai, o dar geriau, sukurti automatiškai pagal temas ir potemes. Automatinio turinio sukūrimo galimybę turi daugelis šiuolaikinių, modernių teksto rengyklių (MS Word, Libre Writter ir kt.) Tačiau numatyti turinį iš anksto – patogu pačiam rašančiajam. Tai gali būti patogus planas, kuriuo remiantis galima ne tik paprasčiau, bet net ir greičiau parašyti visą darbą.

Verta suprasti, kad referate, kurio apimtis nėra labai didelė, turinys taip pat neturėtų būti labai platus. Jame turi būti išvardintos temos ir potemės, kurių bendroje sumoje geriau nebūtų daugiau nei 8-10. Žinoma, jei Jūsų referatas didelės apimties ir labiau panašus ne į referatą, bet į kursinį darbą – turinio apimtis gali būti ir didesnė.

Referato struktūra

1. Titulinis lapas

Titulinis lapas rengiamas pagal kiekvienos mokymo įstaigos reikalavimus. Vieningo šablono jam nėra. Tituliniame lape privalomai išvardijami:

  • mokymo įstaigos pavadinimas;
  • temos pavadinimas;
  • žodis referatas;
  • darbo autorius;
  • darbo vadovas;
  • miestas ir metai;

2. Turinys

Turinys – tai viso darbo ašis, todėl jam turite skirti daugiausia dėmesio. Tai – savotiškas darbo planas. Jei darbą suplanuosite gerai, jį nesunkiai ir parašysite. Kadangi referatas yra nedidelės apimties darbas, lyginant su magistro ir bakalauro darbais, priimta, jog jis neturėtų būti platus. Mūsų patirtis rodo, kad dėstytojai labiausiai vertina turinį, kuriame yra:

  • 2-3 pagrindinės temos
  • 2-3 potemės kiekvienai pagrindinei temai
  • į turinį nėra sudėta smulkesnių už potemį dalių
  • Yra kitos turiniui būdingos dalys (įvadas, išvados, literatūros sąrašas ir pan.)

3. Įvadas

Įvadas – tai referato dalis, kuriame turite įvardyti, apibūdinti, aprašyti darbo problemą, darbo tikslą. Kitaip nei kursiniame darbe, referato įvade nėra būtina pagrįsti temos pasirinkimo, užtenka tiesiog ją įvardyti, kadangi referatas yra aprašomasis darbas, o kursinis – jau tiriamasis. Tikslas turi būti vienas, paprastai jis įvardijamas vienu sakiniu.

4. Pagrindinė dalis

Šioje dalyje turite dėstyti informaciją tokiu būdu, kad pasiektumėte suformuluoto darbo tikslo. Dėstymas turi būti aiškus, logiškas, nedviprasmiškas. Visi teiginiai turi būti grindžiami citatomis, statistiniais duomenimis ir pan. Kitu atveju gali kilti įtarimų, kad referatas nepagrįstas ar plagijuotas. Dėstymas tui sietis su referato tikslu ir jį atskleisti, kitaip pats darbas netenka prasmės. Referato dėstomoji dalis paprastai formuluojama ją skaidant į 2-3 struktūrines dalis, kurios kiekviena savo ruožtu skaidomos į smulkesnes 2-3 dalis. Referatą galima skaidyti ir smulkiau, tačiau smulkesnių skirsnių nepatartina dėti į turinį. Pagrindinė dalis turėtų sudaryti 15-20 puslapių.

5. Išvados

Išvadose turite apibendrinti darbą. Paprastai referatui užtenka vieno-kelių sakinių išvadų, kuriose yra įvertinama ar išsikeltas referato tikslas yra pasiektas.

6. Literatūra

Pateikiamas literatūros sąrašas. Įvairūs reikalavimai gali nustatyti skirtingą privalomos literatūros kiekį, tačiau referatui užtenka 5-10 literatūros šaltinių.

7. Priedai

Tai galimas, tačiau nebūtinas referato atributas. Į priedus keliami didesni paveikslėliai ar didelės lentelės, kita pagalbinė medžiaga, kurios paskirtis – plačiau ir išsamiau paaiškinti referato teiginius.

 

Parašyti kokybišką referatą nėra labai sunku, ypač jei atidžiai paisoma keliamų reikalavimų, struktūros, atsižvelgiama į švietimo įstaigos reikalavimus bei apžvelgiama aiški, suprantama tema, skiriama pakankamai laiko bei pastangų. Be kita ko, vieną kartą kokybiškai parašius referatą vėliau jų rašymas tampa gana lengvas ir neretai pakankamai įdomus procesas.

KOMENTARAI

WORDPRESS: 0