Kaip atliekami grunto ir geologiniai tyrimai?

Kaip atliekami grunto ir geologiniai tyrimai?

Socialinės žiniasklaidos vaidmuo visuomenėje
Svajojate pailsėti Egipte? 3 būdai sutaupyti (ne kokybės kaina)
Kaip išsirinkti televizorių
Geras ir gilus miegas – ko jam iš tiesų reikia?
Kaip patikrinti ar prekės ženklas-pavadinimas dar nėra registruotas

Geologiniai tyrimai yra neatskiriama statinių pamatų projektavimo ir statybos proceso dalis, šiuo metu jau tapusi būtinybe. Ir ne veltui, nes būtent profesionaliai atlikti grunto tyrimai – kokybiško statinio garantas.

Labai svarbu, kad geologiniai tyrimai būtų atlikti atsakingai ir kruopščiai, kad užsakovas žinotų tikslią vietovės būklę, grunto savybes ir kitus būtinus žinoti aspektus. Tam, kad nebūtumėte apgauti, Klaipėdos statybos kompanijos vadovas Ričardas Petrikauskas pasidalijo savo patirtimi ir vertingais patarimais, kurie padės tiek užsakant geologinius tyrimus, tiek vertinant jų atlikimą.

Būtina paisyti galiojančių įstatymų

Kuomet atliekami geologiniai tyrimai, turi būti laikomasi Lietuvos Respublikoje galiojančių Statybos techninių reglamentų STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“. Pastarasis dokumentas reikalingas tik tais atvejais, kai grunto ir geologiniai tyrimai atliekami šiaurės Lietuvoje – karstiniuose rajonuose, kuriuose gipso sluoksniai yra labai arti žemės paviršiaus, todėl juos lengvai veikia paviršinis vanduo, prasisunkdamas pro plyšius ir tirpindamas gipsą. Dėl šios priežasties tokiose vietovėse susiformuoja požeminės ertmės, virš kurių esantys birių uolienų sluoksniai gali įgriūti, paviršiuje atverdami smegduobes. Karstiniuose rajonuose geologiniai tyrimai atliekami vadovaujantis itin griežtais reikalavimais.

Kaip pabrėžia R. Petrikauskas, galiojantys Statybos techniniai reglamentai iš esmės yra labai svarbūs ir bene pagrindiniai dokumentai,  nurodantys kaip, kokiu būdu, kokiais standartais vadovaujantis ir su kokia įranga, priemonėmis turi būti nustatomi grunto (žemės gelmių) parametrai.

Geologiniai tyrimai apima tris svarbius etapus

Minėtas Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustato tris galimus geologinių tyrimų etapus: žvalgybiniai, projektiniai ir kontroliniai (papildomi) tyrimai.

  1. Žvalgybiniai geologiniai tyrimai leidžia įvertinti, ar vietovė yra tinkama konkretaus statinio statyboms. Šiuo etapu atsižvelgiant į gruntų ir uolienų savybes, išanalizuojami svarbiausi požymiai – geologiniai, hidrogeologiniai, geomorfologiniai bei geodinaminiai. Klaipėdos statybos kompanijos vadovas pažymi, kad šio tyrimo duomenys negali būti tiesiogiai panaudoti projektui rengti, nes šio etapo paskirtis – įvertinti, ar žemės teritorija (sklypas) apskritai tinkamas statyboms.
  2. Projektiniai geologiniai tyrimai reikalingi rengiant statinio konstrukcijos dalies (statinio pamatų, atramų ir t. t.) projektą ir priimant geotechninius sprendimus. Kitaip tariant, šiuo etapu surenkama informacija, statinio pamatų laikomajai galiai ir gyliui apskaičiuoti. Remiantis projektinių geologinių tyrimų ataskaita, projektuojami pastato pamatai.
  3. Kontroliniai (papildomi) tyrimai padeda gauti papildomą informaciją apie statybos vietovės inžinerines geologines sąlygas. Jie gali būti atliekami tik tuomet, kai yra atlikti projektiniai geologiniai tyrimai ir tais atvejais, kai prieš tai atlikti tyrimai nedavė pakankamai reikiamų duomenų.
  4. Petrikauskas pataria atkreipti dėmesį, ar paslaugą teikianti įmonė sąžiningai vykdo tyrimus. „Atliekant geologinius tyrimus, egzistuoja nemažai grėsmių. Pavyzdžiui, užsakovui gali būti pateikiama tik žvalgybinio geologinio tyrimo ataskaita, nes ją lengva užregistruoti atitinkamose Lietuvos institucijose – tai palengvinimas paslaugą atliekančiai įmonei, bet trūkumas užsakovui. Kalbant apie projektinius tyrimus – jie taip pat turi būti registruoti, tačiau tai padaroma ne visada. Tokios štai grėsmės kyla netinkamai atliekant geologinius tyrimus“ – patirtimi dalijosi Klaipėdos statybos kompanijos vadovas.

Taip pat skaitykite: Namo pridavimas

Tyrimo registravimas – paskutinis būtinas atlikti veiksmas

Visi geologiniai tyrimai turi būti užregistruoti Žemės gelmių registre, vadovaujantis Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėmis.

Tik registruota geologinio tyrimo ataskaita yra laikoma legalia ir atitinkančia Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatas. „Jei nenorite patirti finansinių nuostolių ir norite būti užtikrinti geologinio tyrimo kokybe, visuomet prašykite, kad įmonė pateiktų tyrimo registravimo numerį.“, –  patarimų negailėjo R. Petrikauskas.

Norint legalių, išsamių ir teisingai atliktų tyrimų, geriausias pasirinkimas – kreiptis į patikimą geologinių tyrimų paslaugą teikiančią įmonę.

KOMENTARAI

WORDPRESS: 0